RSS

Bài 34: “SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI”

06 Tháng 5
Câu 1: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?
A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.
D. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người

Câu 2:. Đặc điểm bàn tay năm ngón đã xuất hiện cách đây :
A. 3 triệu năm
B. 30 triệu năm
C. 130 triệu năm
D. 300 triệu năm
Câu 3:. Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở đâu?
A . Châu Phi
B. Châu Á
C. Đông nam châu Á
D. Châu Mỹ

Câu 4:: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?
A. tinh tinh
B. đười ươi
C. gôrilia
D. vượn

Câu 5:Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?
A. Người có đuôi hoặc có nhiều đôi vú
B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng
C . Mấu lồi ở mép vành tai
D. Chi trước ngắn hơn chi sau

Câu 6:Quá trình làm cho ADN ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là:
A. Quá trình tích luỹ thông tin di truyền
B. Quá trình biến đổi thông tin di truyền
C. Quá trình đột biến trong sinh sản
D. Quá trình biến dị tổ hợp

Câu 7: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chi Homo là:
A. Homo erectus Homo sapiens
B. Homo habilis Homo erectus
C. Homo neandectan Homo sapiens
D. Homo habilis Homo sapiens

Câu 8: Nghiên cứu nào không phải là cơ sở cho giả thuyết về loài người hiện đại sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác?
A. Các nhóm máu
B. ADN ty thể
C. Nhiễm sắc thể Y
D. Nhiều bằng chứng hoá thạch

Câu 9: Nội dung chủ yếu của thuyết “ ra đi từ Châu Phi” cho rằng
A. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở châu Phi.
B. người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau.
C. người H. erectus từ châu phi di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens.
D. người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis.

Câu 10: Điểm khác nhau cơ bản trong cấu tạo của vượn người với người là
A. cấu tạo tay và chân.
B. cấu tạo của bộ răng.
C. cấu tạo và kích thước của bộ não.
D. cấu tạo của bộ xương

Câu 11: Sọ người có đặc điểm gì chứng tỏ tiếng nói phát triển?
A . có cằm.
B. không có cằm
C. xương hàm nhỏ
D. không có răng nanh

Câu 12: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là
A . Homo habilis
B. Homo sapiens
C. Homo erectus
D. Homo neanderthalensis

Câu 13: Người đứng thẳng đầu tiên là:
A. Ôxtralôpitec
B. Nêanđectan
C. Homo erectus
D. Homo habilis

Câu 14: Tiếng nói bắt đầu xuất hiện từ người:
A. Homo erectus
B. Xinantrôp
C. Nêanđectan
D. Crômanhôn

Câu 15: Người biết dùng lửa đầu tiên là
A . Xinantrôp
B. Nêanđectan
C. Crômanhôn
D. Homo habilis

About these ads
 
Để lại phản hồi

Posted by on Tháng Năm 6, 2013 in Uncategorized

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: